• Quick Porta Capuana Napoli

    Adreça: Piazza San Francesco, Via Casanova. Napoli. Horaris: Aquest parking no tanca mai (24/7)
  • (Llegir més) Altura màxima de l'aparcament: 2m.
    El vostre vehicle no podrà accedir a l'aparcament si fa més de 2 m d'alçària.