• Violón

    Adreça: Paseo del Violón, s/n. Granada. Horaris: Aquest parking no tanca mai (24/7)
  • Altura màxima de l'aparcament: 2.1m. (Llegir més)
    El vostre vehicle no podrà accedir a l'aparcament si fa més de 2.1 m d'alçària.