Sevilla Parkings a Real de la Feria - Feria de Abril

Format per nombroses "casetas" de lona guarnides amb flors, banderoles i fanalets de paper, és el recinte principal de la Feria de Abril. No deixis de tastar els "rebujitos", ni et perdis "El Alumbrado", els espectacles de Flamenc o el "Paseo de Caballos"

×
1 Km.